6 KROKOV PROCESU VÝROBY MYDLA

SAVONNERIE DE LA LICORNE

1. KROK - SAPONIFIKÁCIA

2. KROK - ODLIEVANIE

3. KROK - BRÚSENIE

4. KROK - MIEŠAČ

5. KROK - VYTLAČOVANIE

6. KROK - OPEČIATKOVANIE